การยาแนวบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว ป้องกันราดำ และคราบสกปรก

ห้องน้ำและห้องครัวถือได้ว่าเป็นบริเวณที่ต้องใช้งานหนัก มักพบปัญหาน้ำรั่วซึม กระเบื้องหลุดร่อน และยาแนวเป็นคราบสกปรก มีราดำ จำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการยาแนว

ปัญหา

ความชื้น และน้ำสามารถซึมผ่านไปตามร่องยาแนวได้

วัสดุประเภทกาวยาแนวเป็นวัสดุที่มีรูพรุน ทำให้น้ำสามารถซึมผ่านร่องยาแนว ดังนั้นพื้นผิวสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว จึงควรเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการสัมผัสของน้ำ พื้นผิวบางประเภท เช่น พลาสเตอร์บอร์ด ความแข็งแรงจะลดลงเมื่อสัมผัสน้ำทำให้พื้นผิวเสียรูปหรือเปื่อยได้

การไม่ทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้อง

กาวยาแนวเป็นวัสดุที่มีรูพรุนและไม่ใช่วัสดุกันซึม ดังนั้นจึงควรติดตั้งระบบกันรั่วซึมก่อนและเลือกประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการรั่วซึมให้ตรงการใช้งาน จากนั้นจึงทำการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์

น้ำเป็นตัวนำพาสิ่งสกปรก ความชื้นเข้าสู่ร่องยาแนว

ในห้องน้ำ ห้องครัว เป็นบริเวณที่เปียกชื้นและมีคราบสกปรกสัมผัสกับร่องยาแนวเป็นประจำ ซึ่งน้ำเป็นตัวนำความชื้นและสิ่งสกปรกเข้าไปตามรูพรุนของยาแนว ทำให้ยาแนวดูสกปรก และด้วยความชื้นที่สะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้สภาพของยาแนวเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของราดำ เราจึงพบยาแนวมีคราบสกปรกและราดำ

แนวทางแก้ไข

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับยาแนวห้องน้ำ ห้องครัว ป้องกันราดำ และคราบสกปรก 

ขั้นตอนการยาแนว ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียงบ้าน

กรณีปูกระเบื้องและยาแนว ในพื้นที่แห้ง

กรณีปูกระเบื้องและยาแนว ในพื้นที่เปียก

ผลิตภัณฑ์สำหรับโซลูชั่นนี้

Find all our products near you in more than 2000 outlets