การปูกระเบื้องบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว ป้องกันราดำ และคราบสกปรก

ห้องน้ำและห้องครัวถือได้ว่าเป็นบริเวณที่ต้องใช้งานหนัก มักพบปัญหาน้ำรั่วซึม กระเบื้องหลุดร่อน และยาแนวเป็นคราบสกปรก มีราดำ จำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการปูกระเบื้องและยาแนว

ปัญหา

กระเบื้องหลุดล่อน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดกระเบื้องหลุดล่อน มีด้วยกันหลายสาเหตุ ได้แก่ 1. การปูกระเบื้องโดยใช้ปูนผสมทรายป้ายใต้แผ่นหลังกระเบื้องเป็นจุดๆ ทำให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว เป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องแตกหักง่าย หรือกรณีมีน้ำรั่วซึม น้ำก็สามารถไหลไปตามช่องว่าง ทำให้เกิดปัญหากับพื้นผิวบริเวณอื่นๆ ได้ 2. การใช้เกรียงใบโพธิ์ปาดกาวไปที่หลังกระเบื้อง ทำให้ประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ลดลง อันเป็นสาเหตุให้กระเบื้องเกิดการหลุดร่อนได้ภายหลัง 3. ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่แบบวิธีดั้งเดิม คือ การปูสด โดยใช้ซีเมนต์ผสมทรายปูกระเบื้องและปรับระดับไปพร้อมกัน วิธีนี้กระเบื้องจะหลุดร่อนและแตกตามมุมได้ภายหลัง

ความชื้น และน้ำสามารถซึมผ่านไปตามร่องยาแนวได้

วัสดุประเภทกาวยาแนวเป็นวัสดุที่มีรูพรุน ทำให้น้ำสามารถซึมผ่านร่องยาแนว ดังนั้นพื้นผิวสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว จึงควรเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการสัมผัสของน้ำ

การไม่ทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้อง

การไม่ทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ ห้องครัว ซึมลงมาชั้นล่างหรือห้องข้างเคียงภายในบ้าน ดังนั้นจึงควรติดตั้งระบบกันรั่วซึมก่อน และเลือกประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการรั่วซึมให้ตรงการใช้งาน จากนั้นจึงทำการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์

สิ่งสกปรก ความชื้นเข้าสู่ร่องยาแนว

ในห้องน้ำ ห้องครัว เป็นบริเวณที่เปียกชื้นและมีคราบสกปรกสัมผัสกับร่องยาแนวเป็นประจำ และด้วยความชื้นที่สะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้สภาพของยาแนวเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของราดำ เราจึงพบยาแนวมีคราบสกปรกและราดำ