เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับกลุ่มสถาปนิกสมุย จัดงาน "งานเสวนาสถาปัตยกรรม"

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัดงาน "งานเสวนาสถาปัตยกรรม" โดยได้รับเกียรติจากผู้บรรยายรับเชิญ "Octane Architect & Design คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ และ คุณกิตติชนม์ ภูเกียรติก้อง" ผู้บรรยายพิเศษ สถาปนิกรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัล Popular winner 2019 Architizer A+ Award จากโปรเจค HACHI Residential - Apartment 

โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานเสวนาจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมาธิการกลางสถาปนิกทักษิณ ศูนย์สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย กลุ่มสถาปนิกสมุย กว่า 100 ท่าน

นายวิเชียร ปานหนู กรรมาธิการกลางสถาปนิกทักษิณ หัวหน้าศูนย์สุราษฎร์ธานี และเกาะสมุย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสมาชิก

อาจารย์พงษ์ ศิริปะชะนะ กรรมการกองทุนสมาคม ตัวแทนประธานกรรมธิการ สถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน