เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะปู ผลิตภัณฑ์ใหม่

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

เวเบอร์เท็ค กาวพลังตะปู เป็นกาวเอนกประสงค์คุณภาพสูง ใช้ทดแทนตะปูในงาน ก่อสร้าง มีความยืดหยุ่นตัว แรงยึดติดดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

บริเวณที่ใช้งาน

ดาดฟ้า, ผนัง, รางระบายน้ำ, รอยต่อ, เสา, ฝ้าเพดาน

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต