เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์

Weber Thailand
Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

น้ำยาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น เพิ่มแรงยึดเกาะ ประกอบด้วย แอคคูอีสโคโพลิเมอร์อีมัลชั่น และเคมีพิเศษ สำหรับเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างปูนเก่า ปูนใหม่ งานซ่อมแซมงานปูนฉาบและปูนปรับระดับ

บริเวณที่ใช้งาน

พื้น, ผนัง

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

โซลูชั่น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง