เวเบอร์นีโอ ลาเท็กซ์

weberneo latex

น้ำยาประสานคอนกรีต สูตรเข้มข้น สำหรับผสมในเนื้อปูนฉาบ หรือคอนกรีต เพิ่มแรงยึดเกาะ

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น

ขนาด

 • 1 กก.
 • 5 กก.

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • การยึดเกาะคอนกรีต 1.3 MPa (N/ตร.มม.)
 • ไม่มีการรั่วซึมที่ระดับแรงดันน้ำเป็นบวก 0.7 MPa (N/ตร.มม.)
 • ทนทานต่อการหดตัว (NFP 84-402) : 0.8 มม. (air)
 • ความถ่วงจำเพาะ 1
 • pH = 3.5-4.5
  • หมายเหตุ : ผลการทดสอบเหล่านี้ได้มาจากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการผสมที่หน่วยงาน เนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

คำนวณปริมาณการใช้

ใส่ข้อมูลเพื่อคำนวณปริมาณการใช้งาน

Sorry, there was an error with the selected options

ผลการคำนวณ:
ปริมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ :
จำนวนถุงที่ต้องใช้ :
Palette quantity :

คุณสมบัติเด่น

 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนปรับระดับ ปูนฉาบ และคอนกรีต ประสานระหว่างปูนเก่ากับปูนใหม่
 • เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะและการทำงานของซีเมนต์มอร์ต้าและคอนกรีต
 • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างยิปซั่มพลาสเตอร์บนผนังทาสีภายในอาคาร
 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับกาวยาแนว สำหรับงานซ่อมแซม
 • ลดปัญหาเรื่องปูนฉาบแตกร้าว และหลุดร่อน
 • ใช้ปรับและซ่อมแซมผิวคอนกรีต ความหนาตั้งแต่ 5 มม. ขึ้นไป

ข้อจำกัด

 • ห้ามใช้โดยตรงกับวัสดุพื้นและสีรองพื้น
 • ห้ามใช้โดยไม่ผสมน้ำ
 • ห้ามใช้บริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0ºC

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้