เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์

Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด

เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ เป็นของเหลวใสส่วนผสมเดียว ใช้เพื่อเพิ่ม ความแข็งแรงให้ผิวคอนกรีต ลดการเกิดฝุ่น และใช้บ่มเพื่อลดการสูญเสียน้ำขณะ คอนกรีตแข็งตัว

บริเวณที่ใช้งาน

เสา, คาน, พื้น, ผนัง

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต