เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์

ผลิตภัณฑ์ใหม่
Weber Thailand

เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ เป็นของเหลวใสส่วนผสมเดียว ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวคอนกรีต ลดการเกิดฝุ่น และใช้บ่มเพื่อลดการสูญเสียน้ำขณะคอนกรีตแข็งตัว

ขนาด

 • 25 กก.

ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

 • ปริมาณการใช้ : 0.25 กก/ตร.ม./ครั้ง
 • Solid content : 34.6%
 • Density : 1.26 g/cubic cm.
 • Capillary water absorption : 25.51% (EN 1062-3)
 • Abrasion resistance :  23% (EN 12808-2)
 • Pull-off test : 34.34% (EN 1542)
 • Schmidt hammer : 33.33% (ASTM C805)

คุณสมบัติเด่น

 • พร้อมใช้งาน
 • เพิ่มความต้านทานต่อการขูดขีด
 • เพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก
 • ลดอัตราการดูดซึมน้ำ
 • ลดการเกิดฝุ่น
 • ลดการสูญเสียน้ำขณะคอนกรีตแข็งตัว
 • ใช้ได้กับทั้งคอนกรีตใหม่ และเก่า

ข้อจำกัด

 1. ถ้าไม่ล้างน้ำยาส่วนเกินออก จะทำให้เกิดคราบเงาและอาจทำให้เกิดฟิล์มที่ไม่แข็งแรงเคลือบบนพื้นผิวได้
 2. ห้ามใช้เครื่องพ่นร่วมกับสารซิลิโคน หรือตัวทำละลาย
 3. เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ เพิ่มความทนทานต่อการขูดขีด โดยเทียบกับพื้นคอนกรีตเดิม แต่คุณสมบัติดังกล่าวอาจจะลดลงตามสภาพการใช้งาน
 4. เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ จะไม่ให้ประสิทธิภาพที่ดีบนพื้นผิวที่มีความพรุนสูง พื้นผิวที่สึกกร่อน หรือคอนกรีตที่มีปริมาณซีเมนต์ต่ำ
 5. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ เวเบอร์ฟลอร์ ลิควิด ฮาร์ดเดนเนอร์ บนคอนกรีตที่มีอายุอย่างน้อย 7 วัน

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้