เวเบอร์ดราย คริสตัลไลซ์ ไฮบริด ผลิตภัณฑ์ใหม่

Weber Thailand
Weber Thailand
Weber Thailand

ขนาด


ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม ซีเมนต์กันรั่วซึม ชนิดตกผลึก สูตรไฮบริด แทรกซึมลึกในรูพรุนของคอนกรีต ตกผลึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้เนื้อคอนกรีตได้อย่างรวดเร็วใน 1 วัน

บริเวณที่ใช้งาน

ชั้นใต้ดิน, คาน, รางระบายน้ำ, เสา, ฐานราก, พื้น, สระว่ายน้ำ

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

เวเบอร์ดราย คริสตัลไลซ์ ไฮบริด related products