เวเบอร์แองค์ อีพ๊อกซี่เสียบเหล็ก ผลิตภัณฑ์ใหม่

กาวอีพ๊อกซี่สำหรับงานเสียบเหล็กและเชื่อมประสาน ชนิด 2 ส่วนผสม

บริเวณที่ใช้งาน

Beam, Column, Joints, Floor, Wall, Basement, Deck, Footing, Gutter, Swimming pool

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต