การติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมก่อนปูกระเบื้อง

ทำอย่างไรจึงป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม เช่น น้ำรั่วจากห้องน้ำชั้นบนลงมาชั้นล่าง?

ปัญหา

พื้นหรือผนังที่ปูด้วยกระเบื้องมีการใช้น้ำตลอดเวลา

พื้นหรือผนังที่ปูด้วยกระเบื้องและอยู่ในบริเวณที่มีการใช้น้ำในปริมาณมากและตลอดเวลา มีปัจจัยเสี่ยงสูงในการรั่วซึม

แนวร่องยาแนวมีรอยแตกร้าว

บ่อยครั้งที่แนวร่องยาแนวมีรอยแตกร้าวทำให้น้ำรั่วซึมผ่านเข้ามาใต้แผ่นกระเบื้องได้ง่าย

บริเวณรอยต่อเกิดรอยร้าว

บริเวณรอยต่อของผนังกับผนัง หรือผนังกับพื้นเมื่อได้รับแรงดันอาจเกิดรอยร้าวเป็นเหตุให้น้ำรั่วซึมผ่านได้

ท่อน้ำ ตะขอยึด ท่อระบายน้ำเกิดรอยร้าว

บริเวณท่อน้ำ ตะขอยึด ท่อระบายน้ำ มีความเสี่ยงต่อการเกิดรอยร้าว ทำให้น้ำรั่วซึมได้เช่นกัน

น้ำซึมจากบริเวณห้องน้ำชั้นบน

การที่น้ำซึมจากบริเวณห้องน้ำชั้นบนมายังฝ้าเพดานชั้นล่าง ทำให้วัสดุตกแต่งเสียหายและเกิดคราบรา ดูแล้วไม่สวยงาม

พื้นหรือผนังที่เป็นแผ่นยิปซัมหรืออิฐมีน้ำรั่วซึม

กรณีพื้นหรือผนังที่เป็นแผ่นยิปซัมหรืออิฐ ถ้ามีน้ำรั่วซึมผ่านเข้ามาจะทำให้วัสดุเสียหาย และไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้องเปลี่ยนใหม่หมด

แผ่นกระเบื้องหลุดร่อน

เมื่อน้ำรั่วซึมผ่านพื้นผิวที่ปูด้วยกระเบื้อง จะทำให้แผ่นกระเบื้องหลุดร่อนได้