โซลูชั่นงานสระว่ายน้ำขนาดไม่เกิน 200 ตร.ม.(สระขุด บนพื้นราบ) โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น

งานสระว่ายน้ำขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่สระไม่เกิน 200 ตร.ม.(สระขุด บนพื้นราบ) โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น

สระว่ายน้ำขนาดไม่เกิน 200 ตร.ม.(สระขุด บนพื้นราบ) โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น

  • ติดตั้งระบบกันซึมด้วยผลิตภัณฑ์กันรั่วซึม สระขุด บนพื้นราบ

  • ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำด้วยปูนกาวคุณภาพสูงและยาแนว สำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก

1 = โครงสร้างพื้น/ผนังคอนกรีต

2 = ปูนปรับบระดับพื้น / ปูนฉาบปรับระดับผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

3 = กันซึมสำหรับสระขุด เวเบอร์ดราย เท็ค

4 = เทปกันซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์เทป บีอี 14

5 = กาวปูกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

6 = กาวยาแนวกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง