งานกันซึมและปูกระเบื้องในห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง โมเสคทุกชนิด ทุกขนาด

งานกันซึมและปูกระเบื้องในห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง โมเสคทุกชนิด ทุกขนาด

  • ติดตั้งระบบกันซึมด้วยผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมที่ใช้ติดตั้งระบบกันรั่วซึม ห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง (พื้นราบ)

  • ปูกระเบื้องห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง ด้วยปูนกาวคุณภาพสูงและยาแนว สำหรับพื้นที่สัมผัสน้ำ เปียกชื้น

1 = โครงสร้างพื้น

2 = ผนังอิฐมวลเบา

3 = ปูนก่ออิฐมวลเบา  เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

4 = ปูนปรับระดับพื้น /เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

5 = กันซึม เวเบอร์ดราย เท็ค

6 = เทปกันซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์เทป บีอี 14

7 = กาวปูกระเบื้องสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค

8 = กาวยาแนวป้องกันราดำ สำหรับโมเสค ในห้องน้ำ ห้องครัว เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง