เวเบอร์ ตราตุ๊กแก คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในฐานะที่ เวเบอร์ ตราตุ๊กแกให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือช่างไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ด้วยการร่วมพัฒนาวงการก่อสร้างไทย ผ่านโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะให้กับช่างฝีมือกว่า 5,200 คน

2016entrepenuer_1.jpeg

21 ธันวาคม 2559 บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2559 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะที่ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือช่างไทย ด้วยการร่วมพัฒนาวงการก่อสร้างไทยผ่านโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือในการปูกระเบื้องด้วยวัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเจ้าแรกของประเทศไทย และหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือการก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับช่างฝีมือกว่า 5,200 คน จาก 23 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 12 ปี นับเป็นการยกระดับฝีมือของช่างในประเทศ ทำให้ช่างสามารถปูกระเบื้องได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้กระเบื้องติดทนนาน ระบบกันรั่วซึมและก่ออิฐมวลเบาแบบมืออาชีพ จึงนับเป็นการยกระดับฝีมือของช่างในประเทศให้มีความชำนาญในสายงาน พร้อมที่จะรองรับธุรกิจก่อสร้างที่เติบโตขึ้นทุกปี ได้เป็นอย่างดี ในปีหน้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จะยังคงสานต่อ 2 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือนี้ต่อไปเพื่อช่างไทย