เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัดฝึกอบรมทักษะการปูกระเบื้องให้ช่างไทย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรูหวายน้ำ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมพัฒนาช่างไทย จัดการฝึกอบรม ‘โครงการปั้นช่างปูกระเบื้อง ก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับฝีมือช่างไทย’ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรูหวายน้ำ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 13-15 มีนาคม ที่ผ่านมา

ช่างที่มาร่วมฝึกทั้ง 80 ท่านได้รับการอบรมฟรี! พร้อมรับวุฒิบัตรหลังผ่านการฝึก ซึ่งช่วยให้ช่างที่มาร่วมฝึกอบรม สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มค่าแรงให้กับงานครั้งต่อไปได้อีกด้วย

เป้าหมายของหลักสูตรเน้นไปที่การยกระดับและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดปัญหาในไซต์งานให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นการเชื่อมโยงทักษะที่จำเป็นทั้งหมดผ่านการพัฒนาความสามารถของผู้ใช้งาน โดย เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้ทำการประสานความร่วมมือกับผู้รับหมาในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทีมผู้รับเหมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก คือผู้ผลิตกาวปูกระเบื้องและยาแนวรายแรกในประเทศไทยที่ทำบันทึกความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการฝึกอบรมและการพัฒนาแรงงานไทย สำหรับงานในครั้งนี้เวเบอร์ยังได้จัดบูธกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสาธิตการติดตั้ง การก่อสร้าง และจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ รวมถึงมวลเบา และข้อมูลของระบบกันน้ำรั่วซึม พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน