บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กลุ่มงานพื้นและซิลิโคนให้กับ 3 วัด

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กลุ่มงานพื้นและซิลิโคนให้กับ 3 วัด เพื่อนำไปใช้ในการบูรณะปฎิสังขรณ์พื้นที่ส่วนกลางภายในวัด โดยเฉพาะในบริเวณลานทางเดินรอบพระอุโบสถ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายภูธร สอนศิริ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนจากเวเบอร์ ตราตุ๊กแก

 

รายชื่อวัดที่ได้รับมอบบริจาคคือ 1. วัดบางปูน จ.สิงห์บุรี นายสมมาส สว่างแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ต.ชีน้ำร้าย เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 324,720 บาท 2. วัดทุ่งทะเลทราย จ.นครสวรรค์ นายสังเวียน เหลืองอร่าม อดีตผู้ใหญ่บ้าน ต.สร้อยทอง เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 325,210 บาท 3. วัดหนองโดนน้อย จ.สระบุรี พระอาจารย์พร รองเจ้าอาวาส เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 323,850 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 973,780 บาท

 

วัดบางปูน จ.สิงห์บุรี นายสมมาส สว่างแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ต.ชีน้ำร้าย เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 324,720 บาท

วัดหนองโดนน้อย จ.สระบุรี พระอาจารย์พร รองเจ้าอาวาส เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 323,850 บาท

วัดทุ่งทะเลทราย จ.นครสวรรค์ นายสังเวียน เหลืองอร่าม อดีตผู้ใหญ่บ้าน ต.สร้อยทอง เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 325,210 บาท