บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด บริษัท รับมอบโล่เกียรติคุณ เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (จำนวน 22 แห่ง) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ที่ให้การสนับสนุนวัสดุและงบประมาณการฝึกอบรมแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมมูลค่า 10 ล้านกว่าบาท รวมทั้งร่วมกันจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม จำนวน 8,848 คน ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน