กระทรวงแรงงาน จับมือแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ ติวช่างก่อสร้างปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบฝุ่น PM 2.5

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือที่พักอาศัย ต่างส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้างเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กพร. กระทรวงแรงงาน จึงร่วมมือกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาช่างก่อสร้างให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานในการบริการประชาชนและสังคม พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการปฏิรูปกำลังแรงงาน ปรับทักษะฝีมือ ช่วยยกระดับคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น

 

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการปูกระเบื้อง โดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Jobs) (ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง) และการก่ออิฐมวลเบาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง) การฝึกอบรมจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและũ