กระทรวงแรงงาน จับมือแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ ติวช่างก่อสร้างปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบฝุ่น PM 2.5

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือที่พักอาศัย ต่างส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้างเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กพร. กระทรวงแรงงาน จึงร่วมมือกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาช่างก่อสร้างให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานในการบริการประชาชนและสังคม พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการปฏิรูปกำลังแรงงาน ปรับทักษะฝีมือ ช่วยยกระดับคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น

 

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการปูกระเบื้อง โดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Jobs) (ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง) และการก่ออิฐมวลเบาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง) การฝึกอบรมจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน เช่น ศาลาชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ศาลาอเนกประสงค์ เรือนจำ ตลอดหลักสูตรจะมีการสอดแทรกเนื้อหาการทำงานช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในปี 2562 ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 6 จังหวัด ได้แก่ สพร. 7 อุบลราชธานี สพร. 11 สุราษฎร์ธานี สพร. 17 ระยอง สพร. 22 นครศรีธรรมราช สนพ.สุโขทัย และสนพ. มหาสารคาม มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 350 คน สำหรับในปี 2563 กำหนดแผนการฝึกอบรมในพื้นที่ 6 จังหวัด ซึ่งสพร. 7 อุบลราชธานี สพร. 11 สุราษฎร์ธานี สพร. 17 ระยอง ยังคงมีการฝึกอบรมอยู่ แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ สนพ.ชุมพร สนพ.น่าน และสนพ.เพชรบูรณ์ การฝึกอบรมจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 อบรมรุ่นละ 20-40 คน เน้นกลุ่มเป้าหมายช่างชุมชน ช่างปูกระเบื้อง ช่างของร้านค้า ประชาชนทั่วไป

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันการก่อสร้างต่างๆ มักจะก่อให้เกิดมลพิษโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) หลักสูตรนี้ จึงเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยลดผลกระทบดังกล่าวไม่มากก็น้อย จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่หน่วยงานสพร. และสนพ.ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

"เวเบอร์ห่วงใยผู้คนเเละสิ่งเเวดล้อม เพราะ We Care"