เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จับมือ เอสซีจี ยกระดับคุณภาพงานก่อสร้าง ผนึกความร่วมมือพัฒนาระบบการกันซึม – ปูกระเบื้อง สำหรับห้องน้ำสำเร็จรูป

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม) จับมือ เอสซีจี โดย บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมกัน เดินหน้ายกระดับคุณภาพงานก่อสร้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบการกันซึม ปูกระเบื้องสำหรับห้องน้ำสำเร็จรูปเอสซีจี (SCG Modular Bathroom) พร้อมทำการตลาด และรับประกันสินค้าและการใช้งานร่วมกันภายใต้ชื่อ “ระบบกันรั่วซึมและระบบปูกระเบื้องโดย แซง-โกแบ็ง เวเบอร์”  เพื่อตอกย้ำเรื่องคุณภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในวงการก่อสร้าง และตอบโจทย์การก่อสร้างแบบ Off-Site Construction ในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

MR. JAVIER GIMENO Senior Vice-President, CEO Asia-Pacific Region บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด มุ่งเน้นในการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า และเพื่อก้าวไปตามแนวโน้มการก่อสร้าง Off-Site Construction ร่วมมือกับ บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด พัฒนาระบบกันรั่วซึม และระบบปูกระเบื้อง สำหรับห้องน้ำสำเร็จรูปเอสซีจี (SCG Modular Bathroom) โดยดำเนินการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2016 เน้นที่คุณสมบัติกันซึม ยึดติด และยืดหยุ่นรองรับแรงเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆของโครงสร้างห้องน้ำ ครอบคลุมไปจนถึงการใช้งานจริงของผู้บริโภค 

โดยกลุ่มสินค้าที่ใช้ในการผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป เอสซีจี ประกอบไปด้วย ระบบกันรั่วซึม ได้แก่ webertape BE 14  weberdry seal และ weberprim 2 และระบบปูกระเบื้องพร้อมยาแนว ด้วยสินค้า  webertai flex, webercolor power protect 3 และ weberneo latex จนปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจพัฒนาต่อยอดจากคู่ค้าปกติเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนาธุรกิจ โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวร่วมกัน  วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหมายยกระดับคุณภาพงานก่อสร้าง และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นของทั้งสองฝ่าย

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือกับริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบ Open Collaboration และสร้าง Ecosystem กับหน่วยงานภายนอกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

โดยห้องน้ำสำเร็จรูปของเอสซีจี (SCG Modular Bathroom) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ Living Solution Business ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ที่นอกจากตอบโจทย์ระบบก่อสร้างในเรื่องประสิทธิผลการก่อสร้างของโครงการ เช่น ลดงานหน้างาน ลดระยะเวลารวมของการก่อสร้าง ลด waste และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมจากการทำงานแบบปกติของการก่อสร้างแล้ว ยังมุ่งหมายยกระดับคุณภาพงานสำหรับประโยชน์ในการใช้งานและอยู่อาศัยจริงของผู้บริโภคให้ดีขึ้น เพราะการผลิตสินค้าในโรงงานด้วยระบบจัดการอุตสาหกรรมทำให้ควบคุมคุณภาพงานได้อย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือกับบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัดในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผ่านการรับประกันคุณภาพสินค้าร่วมกัน  ภายใต้ชื่อ ระบบกันรั่วซึมและระบบปูกระเบื้องโดย แซง-โกแบ็ง เวเบอร์