เวเบอร์ ตราตุ๊กแก เเละยิปรอค ร่วมกับ ร้าน สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ สาขาโชคใหญ่ สปป.ลาว จัดกิจกรรม ”แข่งขันหาสุดยอด ช่างปูกระเบื้อง”

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ร้านสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ ณ สาขาโชคใหญ่ ฉลองครบรอบ 3 ปี ที่ดำเนินกิจการมาถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ สนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด เป็นการตอบเเทนกลับจากทางร้านอีกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับร้านค้า จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือเยี่ยม ปูกระเบื้อง เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 5,000,000 กีบ เเละของรางวัลอื่นๆ

ภายในงานมีช่างเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งหมด 20 คน โดยเเบ่งออกเป็น 10 ทีม ทีมละ 2 คน พร้อมยังมีทีมงานมืออาชีพจากเวเบอร์ ตราตุ๊กแก เเละยิปรอค เข้าร่วมเพื่อให้ความรู้ เทคนิคการปูกระเบื้องบนผนังเบา (ผนังยิปซั่ม) รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับจุดที่ต้องการปูกระเบื้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

 

มากกว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างร้านค้า-ลูกค้า ทางเวเบอร์ ตราตุ๊กแก เเละยิปรอค ยังต้องการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่อาศัยที่ดีขึ้น เริ่มจากการพัฒนาฝีมือช่างด้วยเทคนิค เเละการเลือกซื้อสินค้า จากประสบการณ์ช่างมืออาชีพตัวจริง เพื่อคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้อาศัยที่ดีขึ้นอย่างเเท้จริง