พนักงาน แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันบำราศนราดูร

พนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันบำราศนราดูร โดยมี แพทย์หญิงศรัณยา ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มบริการทางการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนพนักงาน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตัวแทนพนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราศนราดูร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 319,941 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนสถาบันฯ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคที่เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ อีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแพทย์และพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่จะทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัยให้กับประชาชนไทย

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ พนักงาน แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย จาก 5 กลุ่มธุรกิจ คือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน), บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, บริษัท เซนต์-โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บี พี บี เอเชีย จำกัด ร่วมกันบริจาคเงินโดยใช้ระบบสำรวจออนไลน์ และทำการรวบรวมเงินบริจาคผ่านบัญชีเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการสร้างความยั่งยืนด้านสุขอนามัย