โซลูชั่นป้องกันคราบขาว ปูกระเบื้อง หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ ภายนอกอาคาร

Anti-stain for external areas and for the areas with humidity

  • ทำการปรับระนาบผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน

  • ปูกระเบื้องนอกอาคารสูงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้

1 = ผนังคอนกรีต

2 = ปูนฉาบปรับระนาบผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

3 = กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องภายนอกสูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์ไทล์ โน สเตน

4 = กาวยาแนวภายนอกอาคาร สูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง