โซลูชั่นป้องกันคราบขาว ปูกระเบื้อง หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ ภายนอกอาคาร

Anti-stain for external areas and for the areas with humidity
 • ทำการปรับระนาบผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน

 • ปูกระเบื้องนอกอาคารสูงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้

1 = ผนังคอนกรีต

2 = ปูนฉาบปรับระนาบผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

3 = กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องภายนอกสูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์ไทล์ โน สเตน

4 = กาวยาแนวภายนอกอาคาร สูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

ขั้นตอนการทำงานและผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

weber.base_levelling_plaster_25_kg.png

เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

ปรับระนาบของผนังภายนอกอาคารโดยใช้ วเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนการปูกระเบื้อง 

คุณสมบัติของปูนฉาบ

 • เนื้อเหนียวพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบง่าย
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เป็นฝุ่น
 • ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด พร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
 • สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.
ปูนผสมสำเร็จรูป สำหรับฉาบปรับระนาบบนคอนกรีต ระบบผนัง Texca หรือผิวปูนฉาบ ให้ผิวที่เรียบ เนียนสวย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

webertai no stain.png

กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ โน สเตน

ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์คุณภาพสูง สูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์ไทล์ โน สเตน

 • ป้องกันคราบขาวบนกระเบื้อง
 • ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายใน
 • เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง
 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง เหมาะกับภายนอกอาคาร พื้นที่เปียกชื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

webercolor no stain-1 - Copy.png

กาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

ยาแนวกระเบื้องด้วยกาวยาแนวภายนอกอาคาร สูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

 • ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ
 • สำหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-6 มม.
 • ป้องกันราดำ และคราบสกปรก
 • กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ
 • เหมาะกับบริเวณที่มี ความชื้นสูง
 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กาวยาแนวป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง พร้อมกันราดำ สำหรับกระเบื้องภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานในพื้นที่ดังนี้