9 ม.ค. 2560 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก รายแรกในไทย ที่ได้รับฉลากเขียวในผลิตภัณฑ์กาวยาแนว

เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม และ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ ได้รับ "มาตรฐานฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Weber_First_Tile_Grout_Product_Awarded_with_a_Green_Label_in_Thailand_2.JPG

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง ได้รับ "มาตรฐานฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นรายแรกของประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทกาวยาแนว รวม 2 รุ่น คือ เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม และ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีความเชื่อมั่นว่า สิ่งแวดล้อมจะดีได้ต้องเริ่มจากตัวเรา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดมั่นและดำเนินธุรกิจตามพันธสัญญาที่ว่า "เราใส่ใจ ห่วงใยผู้คนและสิ่งแวดล้อมมาตลอด โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัยและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับมาเป็นอันดับแรกเสมอ" ฉลากเขียวที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการรับรองถึงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่า กาวยาแนว ตราตุ๊กแก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเพราะผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการรับรองจากหลายสถาบัน เช่น การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ การรับรองมาตรฐาน OHSAS-18001 เป็นต้น ตัวผลิตภัณฑ์มีการควบคุมการใช้สารประกอบของสารพิษอันตรายอย่าง โลหะหนัก และ สารอินทรีย์ไอระเหยต่ำ (low VOCs) รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีการเลือกใช้หมึกพิมพ์ และพลาสติกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค