เวเบอร์ ตราตุ๊กแก สนับสนุนงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28

บริษัท แซง โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สาขาวิชาปูกระเบื้องระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563

🇹🇭โดยวัตถุประสงค์เพื่อหาผู้ชนะเลิศอันดับ 1และอันดับ 2 ของประเทศไทย เข้าไปแข่งขัน World Skills ที่ประเทศจีน ในปี 2021

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการปูกระเบื้องเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้ระหว่างการอบรมภาคทฤษฎีและการลงมือปฎิบัติเพื่อแข่งขันฝีมือแรงงาน ทั้งคณะกรรมการ วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโคโรน่า