28 ส.ค. 2557 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์ให้มูลนิธิพระดาบสสำหรับสร้างอาคารฝึกอบรม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มูลนิธิพระดาบส และบริษัทเอกชน

panel_dabos_w.jpg

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์กาวปูกระเบื้อง ปูนยาแนว และปูนก่ออิฐมวลเบา ให้แก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์พระดาบส ซึ่งเป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับมูลนิธิพระดาบส และบริษัทเอกชน ในการสร้างอาคารฝึกอบรมปฏิบัติการช่าง ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจาคานุสรณ์ โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา