28 พ.ย.2559 -เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนว ในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

น้อมรับพระราชดำรัสไปปฏิบัติ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยความใส่ใจในความเป็นอยู่ รวมถึงทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน

28112016_CSR_kokeyae.jpg
บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารท้องถิ่นส่วนจังหวัดจัดทำ"โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" ด้วยความใส่ใจในความเป็นอยู่ รวมถึงทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนว ในการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ให้แก่ชุมชน ต.โคกแย้ จ.สระบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559