28 มกราคม 2554 เวเบอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เวเบอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษอบรมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว [National University of Laos (NUOL)]

2_16.JPG

เวเบอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษอบรมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว [National University of Laos (NUOL)] หัวข้ออบรมคือ โซลูชั่นส์การปูกระเบื้องและยาแนวสำหรับพื้นที่เปียก (Wet area solutions) ในวันที่ 28 มกราคม 2554