2 ธ.ค. 2554 เวเบอร์ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด 1,000,000 บาทแก่กระทรวงแรงงาน

3-1MB_01.JPG
เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ช่วยเหลือ สนับสนุน และฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่า 1,000,000 บาทแก่กระทรวงแรงงาน