18 มิ.ย.2557 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก บริจาคกาวซีเมนต์มูลค่า 100,000 บาท

แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย

DonateChaingrai1.jpeg

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือน วัด สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงถนนในบางเส้นทาง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กำลังใจและช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย จ.เชียงราย บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้บริจาคกาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ จำนวน 350 ถุง มูลค่า 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อวันทื่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เพื่อให้ทางจังหวัดนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป