16 ม.ค. 2555 นวัตกรรมใหม่ ชุดปูกระเบื้องป้องกันคราบขาว เวเบอร์.โน สเตน

ปูและยาแนวกระเบื้อง หินกาบ และหินธรรมชาติ ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น น้ำพุ น้ำล้น ป้ายโรงแรม เสา บันได ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบขาวบนกระเบื้อง