15NOV2016 -เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนว พร้อมกระเบื้อง มูลค่า 130,000 บาท แก่โรงเรียนชุมชนสำหรับชาวกระเหรี่ยง จ. ตาก

น้อมรับพระราชดำรัสไปปฏิบัติ ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

15nov16_karentak_1.JPG

ด้วยความใส่ใจในความเป็นอยู่ รวมถึงทุกสิ่งที่มีความหมายกับทุกคน ทางบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนว พร้อมกระเบื้อง มูลค่า 130,000 บาท ในการสร้างหอพัก ให้โรงเรียนชุมชนสำหรับชาวกระเหรี่ยง ที่ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา