10 ม.ค. 2555 อีกหนึ่งในความมั่นใจคุณภาพของ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

เวเบอร์ได้รับการรับรอง ISO9001 และ ISO14001 จากสถาบัน UKAS และ NAC

ISO9001_14001-FINISH-small.jpg

วันนี้ เวเบอร์  ตราตุ๊กแก ได้ผ่านการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เพื่อรับประกันว่า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน และผู้บริโภคชาวไทยทุกคน