Weber Thailand

ระบบกันซึมสำหรับดาดฟ้า ระเบียง

การปูกระเบื้องบนดาดฟ้าหรือระเบียงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันปัญหารั่วซึมจากพื้นที่ด้านนอกไปยังฝ้าเพดานที่อยู่ชั้นล่าง เพื่อป้องกันปัญหา ดาดฟ้าของบ้านคุณควรจะมีการติดตั้งระบบกันซึมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและทำการปูกระเบื้องทับอีกครั้ง จึงสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งฝนและแดด 


*สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าในโครงการขนาดใหญ่ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ