การปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคารหรือระเบียง

การปูกระเบื้องบริเวณภายนอกอาคาร ซึ่งต้องสัมผัสแสงแดด ลม ฝน หรือการสั่นสะเทือนจากรถที่สัญจรไปมา กรณีอาคารตั้งอยู่ติดถนน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการติดตั้งกระเบื้องให้ติดแน่นทนทาน

ปัญหา

กาวซีเมนต์และยาแนวมีรูพรุน

โดยธรรมชาติของกาวซีเมนต์และยาแนวจะมีรูพรุน ดังนั้นน้ำจึงสามารถซึมผ่านรูพรุนของยาแนวไปสู่กาวซีเมนต์และพื้นผิวหลังกระเบื้องได้ ดังนั้นการปูกระเบื้องภายนอกอาคารจึงต้องพิจารณา

1. กาวซีเมนต์ที่ใช้ปูกระเบื้องต้องมีความสามารถในการยึดเกาะและทนทานต่อการสัมผัสน้ำ

2. กรณีระเบียง โครงสร้างต้องแข็งแรง เพื่อรองรับน้ำหนักของกระเบื้องกาวซีเมนต์และยาแนว และควรออกแบบให้มีความลาดเอียงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และติดตั้งระบบกันรั่วซึมเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านจากระเบียงลงสู่พื้นด้านล่าง

แสงแดด และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อม เช่น แสงแดด ฝน ก่อให้เกิดการขยายตัว หดตัวของกระเบื้องและพื้นผิว แต่ด้วยอัตราการขยายตัวและหดตัวที่ไม่เท่ากัน ทำให้กระเบื้องหลุดร่อนได้ จึงจำเป็นต้องเลือกใช้กาวซีเมนต์และยาแนวยืดหยุ่น เพื่อช่วยรองรับสภาวะดังกล่าว เพื่อป้องกันการหลุดร่อนของกระเบื้อง

ขนาดกระเบื้องที่ใหญ่มาก

ขนาดกระเบื้องที่ใหญ่มาก ประสิทธิภาพในการรองรับการขยายตัวและหดตัวของยาแนวยิ่งน้อยลง อีกทั้งการขยายตัวของพื้นผิวและกระเบื้องไม่เท่ากัน จึงควรต้องเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 3 มม. ซึ่งยาแนวที่ใช้ต้องทนทานและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว

แนวทางแก้ไข

การปูกระเบื้องบริเวณภายนอกอาคารหรือระเบียง ต้องใช้กาวซีเมนต์และยาแนวชนิดยืดหยุ่น (Polymer Modified Adhesive and Grout) ซึ่งมีความสามารถในการยึดเกาะสูง มีรูพรุนน้อย การเลือกใช้กระเบื้องขนาดเล็กจะทำให้การขยายตัว หดตัวน้อยกว่ากระเบื้องขนาดใหญ่

ขั้นตอนการปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคารหรือบริเวณระเบียง

1. เตรียมพื้นผิว
  • ก่อนการปูกระเบื้องพื้นผิวต้องเรียบ สะอาด กรณีระเบียงพื้นผิว ต้องเรียบและควรออกแบบให้มีความลาดเอียงบริเวณท่อระบายน้ำ

2. การปูกระเบื้องบริเวณระเบียงหรือเฉลียง
  • กรณีปูกระเบื้องบริเวณระเบียงหรือเฉลียง ควรติดตั้งระบบกันรั่วซึมยืดหยุ่น เวเบอร์ดราย ท๊อป  หรืออะครีลิคกันรั่วซึมยืดหยุ่น เวเบอร์ดราย ซีล ก่อนปูกระเบื้อง
  • ควรทิ้งให้ซีเมนต์กันรั่วซึมแห้ง 1 วัน ก่อนปูกระเบื้อง

3. ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

  • ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้ง 24 ชม. ก่อนการยาแนว

4. ยาแนวกระเบื้องด้วย เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

  • ควรเว้นร่องยาแนวประมาณ 3-12 มม. เพื่อรองรับการขยายตัวของกระเบื้องและพื้นผิว
  • ควรเว้นรอยต่อ Movement Joint กว้างประมาณ 5-6 มม. ในทุกๆ 60 ตรม. และอุดรอยต่อด้วย Special Silicone Sealants
  • บริเวณกระเบื้องหักมุมหรือมุมเสาหรือบริเวณรอยต่อของพื้นผิวที่ต่างชนิดกัน ควรเว้นรอยต่อประมาณ 5-6 มม. และอุดรอยต่อด้วย Special Silicone Sealant

Find all our products near you in more than 2000 outlets