การยาแนวบล็อคแก้ว

การก่อบล็อคแก้วนิยมเว้นร่องกว้างเพื่อความสวยงาม แต่มักพบปัญหายาแนวแตกร้าว หรือปัญหาน้ำรั่วซึมตามร่องยาแนวกรณีใช้เป็นผนังภายนอกอาคาร จึงควรเลือกใช้ยาแนวร่องกว้าง ซึ่งออกแบบมาให้ใช้กับงานร่องกว้างโดยเฉพาะ

ปัญหา

การนิยมเว้นระยะร่องยาแนวกว้าง 1-2 ซม.

ร่องยาแนวที่กว้างมากกว่า 1 ซม. ควรเลือกยาแนวสำหรับร่องกว้างโดยเฉพาะ ซึ่งยาแนวจะออกแบบมาให้มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันการแตกร้าว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำซึมเข้ามาตามรอยแตกร้าวของยาแนวได้

การใช้ปูนขาวหรือยาแนวทั่วไปยาแนวบล็อคแก้ว

1. ปูนขาวเป็นวัสดุที่ไม่ได้ใส่สารเพิ่มความแข็งแรง จึงมักเห็นปัญหาการแตกร้าว ยุบตัว และมีราดำขึ้น

2. ยาแนวทั่วไปส่วนใหญ่มักออกแบบมาให้ใช้สำหรับร่องกว้าง 1-6 มม. จึงมีโอกาสแตกร้าวได้เช่นกัน

ตัวอย่างการยาแนวบล็อคแก้วที่หน่วยงาน (Job site)

แนวทางแก้ไข

ขั้นตอนการติดตั้งยาแนวบล็อคแก้ว

1. ติดตั้งบล็อคแก้วด้วยปูนก่อ

2. ยาแนวด้วยยาแนวร่องกว้าง เวเบอร์คัลเลอร์ พลัส

Find all our products near you in more than 2000 outlets