งานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด

ปัญหาเรื่องผนังแตกร้าวอาจส่งผลต่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาดังนี้

  • ความแข็งแรงของผนัง อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินได้
  • ปัญหาเรื่องสีโป่งพอง ขึ้นรา เนื่องจากความชื้น ซึมผ่านรอยแตกร้าวได้

ปัญหา

ใช้ปูนทรายธรรมดา กับการก่ออิฐมวลเบา

ใช้ปูนทรายธรรมดา กับการก่ออิฐมวลเบา เนื่องจากปูนทรายแห้งเร็วเกินไปที่จะใช้ก่ออิฐมวลเบา ทำให้แรงยึดติดไม่ดี

ใช้เครื่องมือผิดประเภท

ใช้เครื่องมือผิดประเภท เช่น ใช้เกรียงใบโพธิ์ หรือเกรียงใบโพธิ์ เซาะร่อง ทำให้ก่อได้ไม่เต็มรอยต่อของอิฐมวลเบา ส่งผลต่อความแข็งแรงของผนังลดลง

ไม่ได้ใช้เกรียงฟันปลาเพื่อปรับให้อิฐมวลเบาได้ระนาบ

ไม่ได้ใช้เกรียงฟันปลา เพื่อปรับให้อิฐมวลเบาได้ระนาบ ที่เหมาะสมทำให้ปูนก่อมีความหนาไม่สม่ำเสมอ และเกิดช่องว่างระหว่างก้อนได้

ไม่ได้ติดตั้ง Metal strap หรือ เหล็กกลมหนวดกุ้ง

ไม่ได้ติดตั้ง Metal strap หรือ เหล็กกลมหนวดกุ้ง จะส่งผลต่อการแตกร้าวเมื่อผนังมีการสั่นสะเทือนหรือ มีการขยายหรือหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิได้