เจดีย์วัดตรีทศเทพ

เนื่องจากองค์เจดีย์ตั้งอยู่ภายนอกต้องสัมผัสกับแสงแดดและฝนตลอดเวลา ประกอบกับการใช้โมเสค แก้วเป็นวัสดุปิดผิวองค์เจดีย์ ดังนั้นกาวที่เลือกใช้จึงต้องมีความสามารถในการยึดเกาะสูง ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ฝนกรด และมีความยืดหยุ่นสูง รองรับการขยายตัว

 • การปูโมเสคแก้ว (ทอง) บนองค์เจดีย์
  ทางวัดให้ความไว้วางใจเลือกใช้
  กาวอีพ๊อกซี่เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่ สีขาว
 • ประเภทของพื้น
  การปูโมเสคแก้ว (ทอง) บนองค์เจดีย์
 • ประเภทของอาคาร
  วัด
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
  เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่
 • เจ้าของโครงการ
  วัดตรีทศเทพ
 • บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
  บริษัท ศิวกร จำกัด