ใบตัดเพชรสำหรับกระเบื้องและอิฐ ผลิตภัณฑ์ใหม่

Diamond Blade for universal - Turbo
สำหรับตัดวัสดุก่อสร้าง กระเบื้องมุงหลังคา อิฐ กระเบื้องปูนเม็ด (clinker) และแผ่นคอนกรีตสำหรับปูพื้น

ใบตัดเพชรสำหรับกระเบื้องและอิฐ related products