เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ U9

U6 Notched trowel

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 9x9 มม. สำหรับกระเบื้องขนาดกลาง-ใหญ่

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น

Add bookmark ค้นหาร้านค้า