เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ C20

C20 Notched trowel

เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ขนาด 20x8 มม. สำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น

Add bookmark ค้นหาร้านค้า