พื้นที่แข็งแรง เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของงานก่อสร้างหรืองานซ่อมแซม เวเบอร์ มีโซลูชั่นที่ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมพื้นผิว การลงน้ำยารองพื้น การปรับผิวในเรียบ ไปจนถึงการเสริมแรงให้พื้นสามารถรับการสัญจรสำหรับอุตสาหกรรมได้


การเลือกใช้โซลูชั่นที่เหมาะสม จะให้พื้นมีทั้งความสวยงามเรียบเนียนเสมอกัน และยังสามารถรองรับการใช้งานได้ในระยะยาว ลดปัญหาการซ่อมบำรุง