การยาแนวในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร โรงพยาบาล

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร โรงพยาบาล เป็นสถานที่เฉพาะที่ต้องเลือกใช้กาวยาแนวคุณภาพสูง ทนทานต่ออุณหภูมิทั้งร้อนหรือเย็น และต้องไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคต่างๆ ได้

ปัญหา

Thumbnail

ปัจจัยที่มีผลต่อการยาแนวในโรงงานอุตสาหกรรม

ยาแนวมีหลายประเภทขึ้นกับลักษณะการใช้งาน ความต้องการที่ต่างกัน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร โรงพยาบาล การเลือกใช้ยาแนวพิจารณาจาก

1. ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องจักรใกล้บริเวณปูกระเบื้อง ต้องการยาแนวที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของกระเบื้องและพื้นผิว

2. โรงงานที่ผลิตอาหาร หรือโรงพยาบาล ควรใช้กาวยาแนวที่มีคุณภาพสูง ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคต่างๆ

3. บริเวณพื้นที่เปียกชื้น (Wet & Fresh Areas) ห้องเย็น (Cold Area) โรงงานที่เกี่ยวกับอาหาร ต้องเลือกใช้ยาแนวที่รูพรุนต่ำ ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค ทนทานต่อสารเคมีหรือน้ำยาซักล้าง รวมทั้งน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ

แนวทางแก้ไข

เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับยาแนว เนื้อแกร่งทนทานต่อสารเคมีและกรดเข้มข้นสูง ได้แก่ ยาแนวอีพ๊อกซี่ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่ 

ขั้นตอนการยาแนวสำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร โรงพยาบาล

1. เตรียมพื้นผิว
  • พื้นผิวต้องได้ระดับและทำความสะอาดก่อนทำการปูกระเบื้อง

2. ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์ หรือ กาวเหลวอีพ๊อกซี่ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

  • สามารถปูกระเบื้องได้ทุกชนิด กระเบื้องไม่ดูดซึมน้ำ แกรนิตโต้ กระเบื้องแผ่นใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต เซรามิคทั่วไป เป็นต้น
  • การปูกระเบื้องด้วยกาวเหลวอีพ๊อกซี่ ควรปูด้วยความหนาประมาณ 3-5 มม.

3. ยาแนวด้วยยาแนวอีพ๊อกซี่ เวเบอร์คัลเลอร์ พ๊อกซี่

  • สามารถใช้ได้กับทุกสภาพการใช้งาน เช่น ภายนอก ภายใน บริเวณใช้งานหนัก สัมผัสสารเคมี เป็นต้น
  • ทำให้ยาแนวแห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน