การยาแนวสระว่ายน้ำ ป้องกันยาแนวสึกกร่อน หลุดร่อน อายุการใช้งานสั้น

ปัญหายาแนวหลุดร่อนง่าย ในสระว่ายน้ำ มักเกิดจากปัจจัย และสาเหตุหลายประการ เช่น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม ยาแนวในสระว่ายน้ำต้องทนทานต่อสารเคมีเข้มข้น (คลอรีน) เพราะเมื่อเติมน้ำลงไปในสระแล้ว การซ่อมแซมทำได้ไม่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายสูง

ปัญหา

น้ำในสระว่ายน้ำสามารถซึมผ่านยาแนวเข้าไปในโครงสร้าง

เนื่องจากยาแนวทั่วไป (Cementitious Grouts) มีรูพรุน ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำสามารถซึมผ่านยาแนวเข้าไปในโครงสร้างใต้กระเบื้องได้ หรือถึงแม้ว่าจะใช้ยาแนวอีพ๊อกซี่ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าช่างจะยาแนวเต็มร่องได้สมบูรณ์ทุกจุด ดังนั้นการปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณา

1. ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมอีกชั้นหนึ่งก่อนการปูกระเบื้อง

2. ต้องเลือกกาวซีเมนต์ที่ใช้ในการปูกระเบื้องต้องมีความสามารถในการยึดเกาะสูง ทนทานต่อการสัมผัสน้ำ

3. ต้องเลือกกาวยาแนวที่สามารถทนทานต่อสารเคมีเข้มข้น (คลอรีน)

โครงสร้างมีการเคลื่อนตัว

สระว่ายน้ำเมื่อใส่น้ำเข้าไปในสระแล้ว โครงสร้างจะเกิดการเคลื่อนตัว เนื่องจากแรงดันของน้ำที่กระทำไปตามผนังของสระว่ายน้ำ ตลอดจนน้ำหนักของน้ำในสระและอุณหภูมิก็เป็นปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างเกิดการเคลื่อนตัว

สารเคมีกลุ่มคลอรีน น้ำยาทำความสะอาด ส่งผลต่อยาแนว

สารเคมีที่ใส่ไปในสระว่ายน้ำมีผลทำให้ยาแนวเกิดการสึกกร่อน ดังนั้นการปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กาวยาแนวจะต้องทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการปูกระเบื้องในสระน้ำ

การใช้กาวซีเมนต์และยาแนวที่ไม่ได้ออกแบบสำหรับสระว่ายน้ำ มักพบปัญหายาแนวสึกกร่อนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการสัมผัสคลอรีนและน้ำยาทำความสะอาดเข้มข้น ทำให้น้ำสามารถเข้าไปทำลายการยึดเกาะของกาวซีเมนต์ใต้แผ่นกระเบื้อง ทำให้เกิดปัญหากระเบื้องหลุดร่อน