การปูกระเบื้องหรือหินธรรมชาติ ป้องกันคราบขาว

ปัญหา คราบขาว คราบขี้เกลือ คราบน้ำปูน คราบน้ำสนิมบริเวณกระเบื้องและยาแนว มักพบบ่อยในบริเวณภายนอกอาคารที่ปูด้วยแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ และบริเวณน้ำพุ น้ำล้น บริเวณป้ายอาคาร ป้ายโรงแรมต่างๆ

ปัญหา

สาเหตุของคราบขาวบนกระเบื้อง

1. ปฏฺิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างน้ำกับซีเมนต์ โดยน้ำส่วนเกินจะซึมออกมาตามรูพรุน โพรงอากาศของพื้นผิว แล้วสัมผัสอากาศ ทำให้เกิดคราบปูนขึ้น CaCO3

2. น้ำฝนหรือน้ำจากใต้ดิน ที่ซึมผ่านชั้นโครงสร้างและชั้นวัสดุตกแต่ง ออกมาตามรูพรุนของโครงสร้าง

ปัจจัยการเกิดคราบขาวบริเวณหน้ากระเบื้อง

ปัจจัยการเกิดคราบขาวบริเวณหน้ากระเบื้องและบริเวณร่องยาแนว

1. ซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

2. รูพรุน โพรงอากาศของพื้นผิว

3. อุณหภูมิอากาศและความชื้น

4. สัมผัสน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือ เช่น น้ำในทะเลออกมาเป็น แคลเซี่ยมคลอไรด์ (คราบเกลือ)

5. ใช้น้ำสกปรก น้ำบาดาล หรือน้ำที่ใหล้แหล่งการเกษตร (เกลือจากปุ๋ย) ในการผสม

แนวทางแก้ไข

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับปูกระเบื้องหรือหินแบบป้องกันคราบขาว ให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งาน จะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์สำหรับปูกระเบื้องหรือหินแบบป้องกันคราบขาว

งานปูกระเบื้องหรือหินบริเวณภายนอก หรือพื้นที่เปียกชื้นจากน้ำฝน คือ ความชื้นจากด้านบนซึมผ่านชั้นโครงสร้าง ชั้นกาวซีเมนต์ รวมถึงน้ำและความชื้นจากใต้ดินซึมผ่านขึ้นมา แนะนำใช้

Find all our products near you in more than 2000 outlets