การปูกระเบื้องบนพื้นไม้หรือพื้นไม้อัดซีเมนต์

การปูกระเบื้องบนพื้นไม้หรือไม้อัดซีเมนต์ (Cement fiber board) สามารถทำได้ แต่ด้วยข้อจำกัดของไม้หรือไม้อัดซีเมนต์ เช่น การขยายตัว การดูดซึมน้ำ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนของการทำงานและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหากระเบื้องหลุดร่อนภายหลัง

ปัญหา

ไม้ มีการแอ่นและบิดตัวได้ง่าย

ไม้ ไม้อัดซีเมนต์ เป็นพื้นผิวที่อาจมีการแอ่นและบิดตัวได้ง่าย ดังนั้นควรติดตั้งโครงคร่าวรองรับเพื่อความแข็งแรง โดยโครงคร่าวที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไม้ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ โดยเฉพาะงานพื้น ถ้าโครงคร่าวห่างเกินไป การแอ่นตัวของพื้นผิวจะทำให้กระเบื้องแตกได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ควรตีโครงและยึดสกรูทุกๆ 30x30 ซม.

รอยต่อระหว่างแผ่นไม้มีการเคลื่อนตัว

รอยต่อระหว่างแผ่นไม้และไม้อัดซีเมนต์มีการเคลื่อนตัวเนื่องจากการสัญจรไปมาประกอบกับการขยายตัวของไม้หรือไม้อัดซีเมนต์ จำเป็นต้องอุดด้วยซิลิโคน ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเคลื่อนตัวดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องแตกได้

ไม้ ไม้อัดซีเมนต์ เป็นวัสดุที่มีการขยายตัว

วัสดุพื้นผิวโดยทั่วไปมีการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยอัตราการขยายตัวของกระเบื้องและกาวซีเมนต์ต่ำกว่าพื้นของไม้และไม้อัดซีเมนต์ หากปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์ธรรมดาจะเกิดรอยร้าวในเนื้อของกาวซีเมนต์ ทำให้กระเบื้องหลุดร่อนได้ จึงควรใช้กาวซีเมนต์แบบยืดหยุ่นร่วมกับน้ำยารองพื้นที่เหมาะสม

อุณหภูมิ ความชื้น และน้ำ มีผลต่อการขยายตัว หดตัว

ความชื้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม้และไม้อัดซีเมนต์มีการขยายตัวและหดตัวตามสภาพของอากาศ ถึงแม้ไม้อัดซีเมนต์จะนำไปใช้ด้านนอกของอาคารได้ แต่ก็ไม่ควรจะปูกระเบื้องทับ เพราะการขยายตัวของพื้นผิวประเภทนี้เมื่อได้รับความชื้น การดูดซึมน้ำของไม้ ไม้อัดซีเมนต์จะมากกว่าเมื่อเทียบกับกาวซีเมนต์ที่ใช้ปูกระเบื้อง จึงเป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องหลุดร่อน ดังนั้นควรปูกระเบื้องบนพื้นไม้หรือไม้อัดซีเมนต์เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น