Saint-Gobain Weber Thailand attended the official ceremony to certify the use of green labels for anti-fungus tile grouts.

weber.color slim and weber.color power are the 1st green label certificate for fungus tile grout product category in Thailand certified by Thailand Environment Institute (TEI). 

greenlabel_certificate.jpg

นายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับโครงการฉลากเขียว เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาและรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการใช้ฉลากเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

โดยในฐานะผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) รู้สึกภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม (สำหรับร่องกระเบื้อง 0.2-3 มม.) และ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ (สำหรับร่องกระเบื้อง 1-6 มม.) ได้รับฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   เรามีความเชื่อมั่นว่า สิ่งแวดล้อมจะดีได้ต้องเริ่มจากตัวเรา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดมั่นและดำเนินธุรกิจตามพันธสัญญาที่ว่า เราใส่ใจ ห่วงใยผู้คนและสิ่งแวดล้อมมาตลอด โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญทางด้านความปลอดภัยและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับมาเป็นอันดับแรกเสมอ โดยผลิตภัณฑ์กาวยาแนวที่ได้รับรางวัลฉลากเขียวเป็นรายแรกในไทยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับร่องกระเบื้องในทุกบริเวณโดยเฉพาะ ห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณที่มีความเปียกชื้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วยมาตรฐานสารอินทรีย์ไอระเหยต่ำ (low VOCs) โดย เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม เหมาะสำหรับยาแนวกระเบื้องแผ่นใหญ่ แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ที่นิยมปูกระเบื้องแบบไร้รอยต่อ ด้วยขนาดร่องยาแนวเล็กพิเศษ 0.2-3 มม. ในขณะที่ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ เหมาะกับขนาดร่องยาแนว 1-6 มม.  ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติป้องกันราดำและราชนิดอื่นๆ สามารถป้องกันการแตกร้าว รอยขีดข่วนได้ดี สามารถเพิ่มแรงยึดเกาะ ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้ในน้ำยาทั่วไปได้  และใช้ได้ทั้งพื้นผนังภายในและภายนอกอาคาร

 สำหรับฉลากเขียวที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการรับรองถึงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่า กาวยาแนว ตราตุ๊กแก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเพราะผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการรับรองจากหลายสถาบัน เช่น การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ การรับรองมาตรฐาน OHSAS-18001 เป็นต้น  ตัวผลิตภัณฑ์มีการควบคุมการใช้สารประกอบของสารพิษอันตรายอย่าง โลหะหนัก และ สารอินทรีย์ไอระเหยต่ำ (low VOCs) รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีการเลือกใช้หมึกพิมพ์ และพลาสติกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยบริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยจะให้ความสำคัญในการสื่อสารสัญลักษณ์รับรองฉลากเขียวบนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกและตรงความต้องการ พร้อมตอกย้ำถึงการเป็นรายแรกของกาวยาแนว ที่ได้รับฉลากเขียวผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้ง Offline และ Online ขณะเดียวกันจะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปี 60 ให้เพิ่มขึ้นเป็น 20