สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ลงใช้ที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งาน.
ควรจะเป็น อีเมลล์ที่เปิดใช้งานจริง. เนื่องจากระบบจะทำการส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังอีเมลล์ของท่าน จึงควรเป็นอีเมลล์ที่ท่านต้องการใช้ในการรับรหัสผ่านใหม่ หรือข่าวสารหรือการแจ้งเตือนจากระบบเท่านั้น
  • Password character length of at least 12
  • Password must contain 1 Uppercase characters
  • Password must contain 1 Lowercase characters
  • Password must contain 1 Numeric characters
  • Password must contain 1 Special Character characters
  • Number of allowed repeated passwords: 0