การยาแนวโมเสคจบด้วยผลิตภัณฑ์เดียว สะดวก รวดเร็ว ง่ายกว่าที่คิด

ปัจจุบันการยาแนวโมเสคเพื่อตกแต่งพื้นและผนังภายในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ได้รับความนิยมมาก เราสามารถจัดประเภทของโมเสค ดังนี้ โมเสคเซรามิค โมเสคแก้ว โมเสคเรซิ่น โมเสคหินธรรมชาติ

ปัญหา

Thumbnail

บริเวณที่ยาแนวโมเสค เป็นบริเวณที่ต้องทนต่อความชื้น

บริเวณที่ต้องการยาแนวโมเสค ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ต้องทนต่อความชื้น เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ดังนั้น กาวยาแนวที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติป้องกันราดำและคราบสกปรกได้

Thumbnail

การยาแนวในช่วงเวลาที่กาวยังไม่แห้งสนิท

ถ้าช่างยาแนวร่องกระเบื้องก่อนกาวเหลวจะแห้งสนิท น้ำที่เหลืออยู่ในกาวจะนำพาคราบเกลือ และคราบสกปรกขึ้นมาที่ผิวของยาแนว ทำให้ยาแนวมีสีเข้มเป็นจุดๆ หรือเกิดคราบขาว เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวสำหรับปูโมเสค จบในผลิตภัณฑ์เดียว เวเบอร์คัลเลอร์ โมเสค 

ขั้นตอนการยาแนวโมเสค