การยาแนวจากการปูชิดปูชนที่เว้นร่องยาแนวเล็กมากๆ

ปัญหากาวยาแนวสึกกร่อนหรือหลุดร่อนอย่างรวดเร็วหลังจากใช้งานได้ไม่นาน หนึ่งสาเหตุ คือจากปัจจุบันเจ้าของบ้านนิยมเลือกปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ แกรนิตโต้ หรือหินแกรนิต หินอ่อน และโดยส่วนมากต้องการงานกระเบื้องแบบ "ปูชิดปูชน" ที่ทำให้ร่องกระเบื้องมีขนาดเล็กมาก เพื่อให้ดูสวยงามไร้รอยต่อ

ปัญหา

Thumbnail

การใช้ยาแนวทั่วไป

เจ้าของบ้าน หรือช่างปูกระเบื้อง คิดว่าการใช้ยาแนวทั่วไปสำหรับยาแนวร่องขนาดเล็กก็เพียงพอ ทั้งที่จริงๆ แล้ว ยาแนวทั่วไปเนื้อไม่ละเอียดพอ ทำให้เข้าร่องกระเบื้องยาก ไม่เต็มร่อง ทำให้ยาแนวหลุดร่อนในที่สุด

Thumbnail

การใช้ยาแนวสำหรับร่องเล็กทั่วไป

จากการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม กับยาแนวสำหรับร่องเล็กทั่วไป พบว่า

1. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม เข้าร่องเล็กได้ง่าย ได้ลึกกว่าและเต็มร่องยาแนวมากกว่า

2. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม ไม่ไหลย้อย โดยเฉพาะงานผนัง งานสวยเสร็จเร็วกว่า

3. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม ใช้งานได้นานถึง 30 นาที ไม่แห้งเร็วเกินไป

แนวทางแก้ไข

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาวยาแนวสำหรับร่องกระเบื้องเล็กมาก ๆ 

ขั้นตอนการติดตั้งกาวยาแนวร่องเล็กพิเศษ