การยาแนวกระเบื้องหรือหิน ป้องกันคราบขาว

ปัญหายาแนว เกิดคราบขาว คราบขี้เกลือ คราบน้ำปูน คราบน้ำสนิมบริเวณยาแนว มักพบบ่อยในบริเวณภายนอกอาคารที่ปูด้วยแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ และบริเวณน้ำพุ น้ำล้น บริเวณป้ายอาคาร ป้ายโรงแรมต่างๆ

ปัญหา

Thumbnail

ปัจจัย และสาเหตุของคราบขาวบนกระเบื้อง

1. ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างน้ำกับซีเมนต์ โดยน้ำส่วนเกินจะซึมออกมาตามรูพรุน โพรงอากาศของพื้นผิว แล้วสัมผัสอากาศ ทำให้เกิดคราบปูนขึ้น CaCO3

2. น้ำฝนหรือน้ำจากใต้ดิน ที่ซึมผ่านชั้นโครงสร้างและชั้นวัสดุตกแต่ง ออกมาตามรูพรุนของโครงสร้าง

Thumbnail

การเกิดคราบขาวบริเวณหน้ากระเบื้องและร่องยาแนว

การเกิดคราบขาวบริเวณหน้ากระเบื้องและบริเวณร่องยาแนว มาจากปัจจัย ดังนี้

1. ซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

2. รูพรุน โพรงอากาศของพื้นผิว

3. อุณหภูมิอากาศและความชื้น

4. สัมผัสน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือ เช่น น้ำในทะเลออกมาเป็น แคลเซี่ยมคลอไรด์ (คราบเกลือ)

5. ใช้น้ำสกปรก น้ำบาดาล หรือน้ำที่ใหล้แหล่งการเกษตร (เกลือจากปุ๋ย) ในการผสม

แนวทางแก้ไข

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับยาแนวกระเบื้องหรือหินแบบป้องกันคราบขาว คุณภาพสูง พร้อมกันราดำ สำหรับกระเบื้องภายนอกอาคาร หรือพื้นที่เปียกชื้น เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน