การปูกระเบื้องหรือหินธรรมชาติ ป้องกันคราบขาว

ปัญหา คราบขาว คราบขี้เกลือ คราบน้ำปูน คราบน้ำสนิมบริเวณกระเบื้องและยาแนว มักพบบ่อยในบริเวณภายนอกอาคารที่ปูด้วยแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ และบริเวณน้ำพุ น้ำล้น บริเวณป้ายอาคาร ป้ายโรงแรมต่างๆ

ปัญหา

Thumbnail

สาเหตุของคราบขาวบนกระเบื้อง

1. ปฏฺิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างน้ำกับซีเมนต์ โดยน้ำส่วนเกินจะซึมออกมาตามรูพรุน โพรงอากาศของพื้นผิว แล้วสัมผัสอากาศ ทำให้เกิดคราบปูนขึ้น CaCO3

2. น้ำฝนหรือน้ำจากใต้ดิน ที่ซึมผ่านชั้นโครงสร้างและชั้นวัสดุตกแต่ง ออกมาตามรูพรุนของโครงสร้าง

Thumbnail

ปัจจัยการเกิดคราบขาวบริเวณหน้ากระเบื้อง

ปัจจัยการเกิดคราบขาวบริเวณหน้ากระเบื้องและบริเวณร่องยาแนว

1. ซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

2. รูพรุน โพรงอากาศของพื้นผิว

3. อุณหภูมิอากาศและความชื้น

4. สัมผัสน้ำที่มีส่วนผสมของเกลือ เช่น น้ำในทะเลออกมาเป็น แคลเซี่ยมคลอไรด์ (คราบเกลือ)

5. ใช้น้ำสกปรก น้ำบาดาล หรือน้ำที่ใหล้แหล่งการเกษตร (เกลือจากปุ๋ย) ในการผสม

แนวทางแก้ไข

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับปูกระเบื้องหรือหินแบบป้องกันคราบขาว ให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งาน จะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ผลิตภัณฑ์สำหรับปูกระเบื้องหรือหินแบบป้องกันคราบขาว

งานปูกระเบื้องหรือหินบริเวณภายนอก หรือพื้นที่เปียกชื้นจากน้ำฝน คือ ความชื้นจากด้านบนซึมผ่านชั้นโครงสร้าง ชั้นกาวซีเมนต์ รวมถึงน้ำและความชื้นจากใต้ดินซึมผ่านขึ้นมา แนะนำใช้