เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับงานฉาบปูนและงานเทพื้นบนคอนกรีต โดยไม่ต้องสลัดดอก

ปัญหา

Thumbnail

ปัญหาของงานผนังและเสาคอนกรีต

งานผนังและเสาคอนกรีต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. พรีคาส คอนกรีต 2. คอนกรีตหล่อในที่ ผนังพรีคาส กับ ผนังและเสาคอนกรีตหล่อในที่ มักเกิดปัญหาล้มดิ่ง เป็นคลื่น มีรูฟองอากาศ ไม่ได้ระนาบ และมีรอยต่อของแบบคอนกรีต เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

วิธีแก้ไขโดยการฉาบปูนทับบนผิวคอนกรีต

1. สามารถใช้ปูนฉาบคอนกรีตฉาบ บนผนังและเสาคอนกรีตได้โดยตรง

2. สร้างผิวหยาบ (Texture) หรือ ทำ สลัดดอก
 • ถ้าต้องการใช้ปูนฉาบทั่วไป ซึ่งราคาถูกกว่าปูนฉาบคอนกรีต มาทดแทน ช่างปูนจำเป็นต้องสร้างผิวหยาบ (Texture) หรือ ทำ สลัดดอกบนผนังและเสาคอนกรีตก่อนที่จะฉาบปูน

วิธีทำ Texture หรือสลัดดอกบนผิวคอนกรีต

1. วัสดุสำหรับทำสลัดดอก

ส่วนใหญ่การทำสลัดดอกมักจะทำจากวัสดุ 3 ประเภทดังนี้ 

 1. ปูนซีเมนต์ผสมทราย
 2. ปูนฉาบคอนกรีต
 3. ปูนกาว(กาวซีเมนต์ทีใช้ปูกระเบื้อง)

2. ผสมน้ำ แล้วสลัดหรือปาดไปบนคอนกรีต เพื่อทำให้เกิดผิวหยาบขึ้น

3. ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าว สลัดไปบนผนัง หรือเสาคอนกรีต

4. ใช้เกรียงหวีปาดปูนกาวให้เป็นริ้วจนทั่ว

5. ทิ้งให้ปูนที่สลัดดอกไว้แห้งสนิทประมาณ 1 วัน แล้วฉาบทับด้วยปูนฉาบทั่วไป

ปัญหาที่อาจเกิดจากการทำ สลัดดอก

 • สลัดดอกถ้าทำ ห่างมากเกินไป จะทำให้ ปูนฉาบทั่วไป ยึดเกาะได้ไม่ดี เป็นสาเหตุ ของปูนฉาบแตกร้าวและหลุดล่อน

 • ปูนสลัดดอกจำเป็นต้องรออย่างน้อย 1 วันเพื่อให้แข็งตัวดี ถึงจะฉาบปูนทับได้ ทำให้เสียเวลา

 • วัสดุที่ใช้ทำสลัดดอก ทำจากวัสดุที่ หลากหลาย ทำให้ไม่สามารถควบคุม คุณภาพให้คงที่ได้

ปฏิวัติงานฉาบปูนผนังคอนกรีต

ปฏิวัติงานฉาบปูนผนังคอนกรีตด้วย เวเบอร์พริม คอนกรีต

 • เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับปูนฉาบทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ปูนฉาบคอนกรีต
 • ทดแทนการทำสลัดดอก
 • ช่วยให้คุณประหยัดถึง 5 เท่า*
 • ลดขั้นตอนการฉาบปูนบนผนังและเสาคอนกรีต
 • ประหยัดเวลาค่าวัสดุและค่าแรง
 • ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เปรียบเทียบงานฉาบปูนบนพื้นผิวคอนกรีต

ค่าแรงยึดเกาะกับคอนกรีต

จากการทดสอบ เวเบอร์พริม คอนกรีต ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงได้ผลสรุปคือ

 • เวเบอร์พริม คอนกรีต ให้แรงยึดเกาะสูงถึง 0.58 N/ตร.มม.
 • วิธีแบบสลัดดอกได้ค่าเพียง 0.30 N/ตร.มม. และปูนฉาบคอนกรีต ได้ค่า 0.40 N/ตร.มม.

แสดงให้เห็นว่า เวเบอร์พริม คอนกรีต ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะกับผิวคอนกรีตได้ดีกว่าวิธีแบบสลัดดอกและแบบใช้ปูนฉาบคอนกรีต

ค่าใช้จ่ายงานฉาบปูน

ค่าใช้จ่ายงานฉาบปูน
 • กรณีใช้ เวเบอร์พริม คอนกรีต แทนการสลัดดอก ทำให้ประหยัดกว่าโดยเฉลี่ย ถึง 5 เท่า
 • กรณีใช้ การสลัดดอก แล้วใช้ปูนฉาบทั่วไป จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า การใช้น้ำยารองพื้น เวเบอร์พริม คอนกรีต ถึง 45 บาท/ตร.ม. (194-149 = 45 บาท)
 • กรณีใช้ ปูนฉาบคอนกรีต จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า การใช้น้ำยารองพื้น เวเบอร์พริม คอนกรีต ถึง 48 บาท/ตร.ม. (197-149 = 48 บาท)

* ค่าใช้จ่ายการเตรียมพื้นผิวด้วย เวเบอร์พริม คอนกรีต ประหยัดกว่าวิธีการสลัดดอก โดยเฉลี่ย = 77/15 = 5 เท่าค่าใช้จ่ายงานฉาบปูน คำนวนที่ความหนาเฉลี่ย 2 ซม.

เปรียบเทียบระหว่าง การทำสลัดดอก กับ เวเบอร์พริม คอนกรีต

การทำผิวหยาบ (Texture) หรือสลัดดอก

เวเบอร์พริม คอนกรีต

1. วัสดุที่ใช้ ปูนซีเมนต์ ทราย หรือปูนฉาบคอนกรีต หรือ ปูนกาวขึ้นอยู่กับการผสมของช่างที่หน้างานทำให้ควบคุมคุณภาพได้ยากกว่า

1. ใช้ เวเบอร์พริม คอนกรีต ผสมน้ำตามอัตราส่วนควบคุณภาพได้ง่ายและคงที่

2. มักมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ของผิวหยาบหรือสลัดดอกทำให้ปูนฉาบก็ยังมีโอกาสหลุดล่อนได้ 2. ใช้แปรงสลัดน้ำ หรือลูกกลิ้ง ทาให้ทั่วถึงได้ง่ายทำให้แรงยึดเกาะเต็มพื้นที่ดีกว่า
3. ขั้นตอนการผสม และการทำงานยุ่งยากและใช้เวลาในการทำนาน 3. ใช้งานได้ง่าย สะดวก งานเสร็จเร็วกว่า
4. ต้องรอให้แห้ง อย่างน้อย 1 วัน ก่อนจะฉาบปูนทับได้ 4. หลังจากทาประมาณ 20 นาที ก็สามารถฉาบปูนทับได้แล้ว ทำให้งานเสร็จเร็วกว่าเดิม
5. ค่าวัสดุและค่าแรงสูง

5. ค่าแรงและค่าวัสดุถูกกว่า 5 เท่า*

6. ต้องการทักษะจากช่าง เพื่อความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 6. ช่างปูนทั่วไปสามารถทำได้ ไม่ยุ่งยาก

(*) เมื่อเทียบค่าแรงกับค่าวัสดุ ของการทำ Texture หรือ สลัดดอก กับ เวเบอร์พริม คอนกรีต

เวเบอร์พริม คอนกรีต จะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับงานฉาบปูนและงานเทพื้นบนคอนกรีต

 • ผนัง : เพิ่มแรงยึดเกาะโดยใช้ปูนฉาบทั่วไปได้ โดยการใช้ เวเบอร์พริม คอนกรีต + ปูนฉาบทั่วไป
 • พื้น : เพิ่มแรงยึดเกาะกับงานเทคอนกรีตใหม่ บนคอนกรีตเดิมหรืองานเทปูนปรับระดับ พื้นหินขัด กรวดล้าง ทรายล้าง โดยการใช้ เวเบอร์พริม คอนกรีต + คอนกรีต/ปูนปรับระดับ/กรวดล้าง ทรายล้าง